Idaho

City Site ID Freq Telephone Type
Arco-Butte County KAID 135.425 208-527-9980 Awos III
Boise KBOI ATIS 208-388-4640 Asos
Burley KBYI 135.575 208-677-3604 Asos
Caldwell KEUL 135.075 208-454-3953 Awos III
Challis KLLJ 119.275 208-879-5121 Asos
Coeur D'Alene KCOE 135.075 208-772-8215 Awos III
Idaho Falls KIDA 135.325 208-524-4553 Asos
Jerome KJER 135.225 208-324-7076 Asos
Joslin Field KTWF 135.025 208-733-1878 Asos
Lewiston KLWS 135.575 208-746-4185 Asos
Mccall KMYL 135.175 208-634-7198 Asos
Mullan Pass KMLP 135.475 208-744-1721 Asos
Pocatello KPIH 135.625 208-235-1287 Asos
Rexburg KRXE 135.075 208-356-0986 Asos
Salmon KSMN 135.075 208-756-4381 Awos III
Sand Point KVYS 135.425 208-263-3074 Awos III