New Mexico

City Site ID Freq Telephone Type
Albuquerque KOKZ 119.025 505-842-2009 Awos III
Albuquerque KABQ ATIS 505-242-4044 Asos
Artesia Muni K3B1 126.725 505-748-2103 Awos III
Carlsbad KCNM 118.375 505-887-6858 Asos
Clayton KCAO 120.625 505-374-2565 Asos
Clovis KCVN 135.375 505-389-1056 Awos III
Deming KDMN 118.525 505-544-4347 Asos
Farmington KFMN ATIS 505-324-6252 Asos
Gallup KGUP 118.375 505-726-8232 Asos
Grant Co (Silver City) KFTG 126.725 505-388-5947 Awos III
Las Cruces Int'l KSBO 119.025 505-526-4831 Awos III
Las Vegas KLVS 118.525 505-454-4645 Asos
Los Alamos KTVI   505-662-8423 Awos III
Raton KRTN 118.375 505-445-9207 Asos
Roswell KROW ATIS 505-347-0040 Asos
Santa Fe KSAF ATIS-PT 505-474-3117 Asos
Sierra Blanca Reg(Ruidoso) KEPM 126.475 505-336-8455 Awos III
Taos KSKX 132.975 505-758-5663 Awos III
Truth Or Consequences KTCS 120.675 505-894-2909 Asos
Tucumcari KTCC 119.275 505-461-4940 Asos
White Sands (Alamogordo) CT41 127.825 505-439-4112 Awos III