Pennsylvania

City Site ID Freq Telephone Type
Allentown ABE ATIS - 126.975 610-266-3579 ASOS
Altoona AOO 127.125 814-793-9655 ASOS
Bedford HMZ 123.675 814-623-2936 AWOS III
Bradford BFD 133.825 814-368-2581 ASOS
Butler BTP 133.825 724-586-6434 AWOS III
Clarion AXQ 118.275 814-227-2899 AWOS III
Clearfield FIG 119.275 814-765-9703 ASOS
Coatesville 40N 126.25 610-384-6132 AWOS III
Connellsville VVS 133.325 724-626-8745 AWOS III
Doylestown DYL 118.875 215-345-0392 ASOS
Du Bois DUJ 119.025 814-328-5140 ASOS
Erie ERI ATIS - 120.35 814-835-7112 ASOS
Franklin FKL 118.175 814-437-2066 AWOS III
Harrisburg CXY ATIS - 134.95 717-770-0880 ASOS
Harrisburg MDT ATIS - 118.8 717-944-1372 ASOS
Hazleton HZL 119.975 570-459-4901 AWOS III
Indiana IDI 126.625 724-463-8551 AWOS III
Johnstown JST 118.325 814-535-3511 ASOS
Lancaster LNS ATIS - 125.675 717-569-8860 ASOS
Latrobe LBE 118.375 724-537-0671 AWOS III
Meadville GKJ 121.425 814-337-2590 ASOS
Monongahela FWQ 118.475 724-379-5815 AWOS III
Mount Pocono MPO 120.275 570-839-1584 ASOS
Perkasie N70 VOR 108.85 CKZ 215-257-7291 AWOS III
Philadelphia LOM 118.925 215-646-1068 AWOS III
Philadelphia PHL ATIS - 133.4 215-492-9617 ASOS
Philadelphia PNE ATIS - 121.15 215-677-0146 ASOS
Philipsburg PSB 127.525 814-343-4531 AWOS III
Pittsburgh PIT ATIS - 127.25 412-472-0145 ASOS
Pittsburgh AGC ATIS - 120.55 412-466-8968 ASOS
Pottstown PTW 119.425 610-495-0823 ASOS
Pottsville ZER 127.575 570-544-2778 AWOS III
Quakertown UKT 119.475 215-538-7610 AWOS III
Reading RDG ATIS - 127.1 610-372-9863 ASOS
Reedsville RVL 123.85 717-667-3993 AWOS III
Selinsgrove SEG 119.275 570-374-4099 ASOS
Shamokin N79 119.175 570-672-0389 AWOS III
Somerset 2G9 133.8 814-443-2114 AWOS III
St. Mary's OYM 118.05 814-834-9416 AWOS III
State College UNV 127.65 814-865-8799 AWOS III
Washington AFJ 118.425 724-228-3529 AWOS III
Wilkes-Barre/Scranton AVP ATIS - 111.6 570-457-3111 ASOS
Williamsport IPT 125.225 570-368-3420 ASOS
York THV 119.275 717-792-5529 ASOS